1. برگزاری سمینار تخصصی روش‌های دفع پسماند
سمینار تخصصی روش‌های دفع پسماند در سالن کنفرانس علامه امینی دانشگاه تهران با حضور 140 نفر از اساتید، مدیران، کارکنان، کارشناسان و دانشجویان در تاریخ 10 مرداد 1396 برگزار شد.
2. Iran-Germany Waste Management Initiative
3. تکنولوژی نوین بازیافت زباله در قزوین اجرایی می‌شود
مخترع آلمانی تکنولوژی بازیافت نوین زباله گفت: قزوین قابلیت اجرای طرح تکنولوژی نوین بازیافت زباله شهری را دارد/با مشارکت سرمایه‌گذار تکنولوژی نوین بازیافت زباله در قزوین اجرایی می‌شود.
4. در همایش روز هوای پاک ابتکار: بهبود کیفیت هوا نتیجه برجام بود
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار داشت: برجام زمینه‌ساز شد که بعد از بی‌توجهی‌های دولت گذشته به آلودگی هوا بتوانیم امروز آن عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم و حرکت مثبتی را انجام دهیم.
5. Ebtekar in Germany seeking environmental aid
TEHRAN, Oct. 06 (MNA) – Iranian and German environmental officials have signed agreements to accelerate cooperation in environmental protection.
6. Dr. M.Ebtekar
7. Cooperation
8. Agragreement
9. Environmental Partnership
10. Acceleration Environmental Partnership
11. Expanding cooperation